Werking

OJC Kompas vzw is een jeugdwerking voor en door jongeren. Jongeren uit alle verschillende (sub)culturen of afkomsten zijn welkom bij OJC Kompas.


Arts- & Bartruck
Een mobiele werking waarmee we de jongeren zelf gaan opzoeken. Snacks, drinks & creatieve workshops zoals graffiti, skateboarding, pimp-your-desk, …

Upcycling – atelier
Een atelier voor creatieve upcycling met houten paletten en restmaterialen. Maak kennis met ons atelier via onze workshops en activiteiten. Of neem contact op met één van onze beroepskrachten.

Muziek en repetitieruimtes
In samenwerking met stad Sint-Niklaas en De Casino concertzaal creëert OJC Kompas fysieke en mentale ruimte voor de Sint-Niklase muziekcommunity en stimuleert ze jong lokaal talent.

OJC Kompas krijgt voor de periode 2024 – 2027 een subsidie van de Vlaamse Overheid voor de uitvoering van hun bovenlokaal project.