Spektrum

Spektrum is een artistiek project van OJC Kompas vzw – artistieke documentaire over jeugdcultuur in Sint-Niklaas.

Aan de hand van een verkenningstocht van diverse (met verschillende achtergronden en uit verschillende jeugdculturen) jonge mensen uit Sint-Niklaas, wil jeugdcentrum Kompas een zicht krijgen op wat er leeft bij jongeren in de stad. Deelnemers kunnen kennismaken bij de jeugdhuiswerking en/of betrokken worden bij sociale en culturele partners. Zowel jongeren die intern al actief zijn als jonge mensen in het straatbeeld – met hun eigen jeugdcultuur – brengen zichzelf in beeld.

Een team van professionals begeleidt hen en ons in een artistieke zoektocht en ontplooiing. Deelnemers filmen zichzelf en worden in een later stadium gefilmd door de documentairemakers. Er wordt gefilmd op locatie en in OJC Kompas.

Geïnteresseerden kunnen zich steeds aanbieden om hun jeugdcultuur in beeld te brengen, zich artistiek te laten begeleiden, noden in de stad aan te kaarten. Disciplines waar we momenteel mee werken: Beeld, muziek (Drones, Hiphop – SNC Urban Movement, Dance, Punk,..) dans, fotografie, graffiti, mode,…

Spektrum => beeld van, jeugdcultuur, crossover, media, straatbeeld, kunst als middel, multidisciplinair jongerenfestival, competenties opbouwen, vrijetijdsaanbod, omgeving van jongeren, fundamenten leggen,…

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten of lid worden van de werkgroep, bezoek onze facebookpagina en stuur ons een berichtje. www.facebook.com/SpektrumKompas

Met steun van de Vlaamse Overheid.